Toon Hermans Huis Roermond

Het Toon Hermans Huis blijft tot 5 oktober geopend op dinsdag en donderdag

Soms haalt de actualiteit ons in betreffende de ontwikkelingen van COVID-19. In juli gingen wij er nog vanuit dat we vanaf 1 september alle dagen open zouden kunnen gaan, maar na de persconferentie van 18 augustus menen we toch een pas op de plaats te moeten maken. In deze conferentie is aangegeven dat het niet goed gaat, de besmettingen in de regio’s oplopen en de ziekenhuisopnames een stijgende trend laten zien.

Voorgaande heeft ons doen besluiten om tot maandag 5 oktober geopend te blijven op dinsdag en donderdag van 9.30-17.00 uur.

Dinsdag kunnen de gasten terecht voor de gespreksgroepen lotgenoten op afspraak en op donderdag voor het schilderen in het buitenatelier. Gasten kunnen ook elke dinsdag en donderdag zonder afspraak binnenlopen voor steun en een luisterend oor, wat rust en gezelligheid. Daarnaast is de wandelactiviteit weer van start gegaan en vindt in gezondheidscentrum Pro Vita in Reuver 2 keer per maand een gespreksgroep lotgenoten plaats. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de agenda.

Om ons huis zo veilig mogelijk te bezoeken zijn in overeenstemming met de adviezen van de Rijksoverheid, RIVM en de noodverordeningen van de veiligheidsregio Noord-Limburg diverse richtlijnen en maatregelen opgesteld. Deze kun je vinden in onderstaande bijlagen, o.a. maatregelen COVID-19.

We hopen vanaf maandag 5 oktober weer op alle dagen geopend te zijn en te starten met alle creatieve en ontspannende activiteiten. De activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als de actualiteit rondom het virus dit toestaat en de volledige openstelling veilig en verantwoord kan plaatsvinden.

Tot slot, heb je vragen bel gerust naar ons algemene nummer (0475- 856 801).

Met vriendelijke groet,

Lucinda Lodenstein
Directeur Toon Hermans Huis Roermond


Maatregelen COVID 19-8-20
Beleid hygiene en infectiepreventie


Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.