Toon Hermans Huis Roermond

Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


GOED BERICHT: WIJ GAAN VOORZICHTIG WEER OPEN!

Nu de verspreiding van het corona virus lijkt te stabiliseren en de overheid de maatregelen versoepelt, zijn wij verheugd te kunnen mededelen dat ons huis weer opengaat! Na ruim 2 maanden van sluiting mogen we onze gasten na Pinkstermaandag weer verwelkomen op dinsdag 2 juni 2020 in het Toon Hermans Huis te Roermond. Wij zijn voorlopig geopend op de dinsdag en donderdag van 9.30 tot 17.00 uur. Op deze dagen zijn we uiteraard ook telefonisch bereikbaar.

Met de inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid en de adviezen van branchevereniging IPSO, zal nauwgezet deze openstelling en de wijze waarop het aanbod wordt georganiseerd stapsgewijs en niet sneller dan verantwoord ingezet worden. Om deze reden is onze ondersteuning momenteel anders dan de gasten gewend zijn. Er wordt gestart met de gespreksgroepen lotgenoten en de gereguleerde inloop. Spontaan binnenlopen is helaas nog niet mogelijk. Om te voorkomen dat teveel mensen ons huis bezoeken, is het nodig om van te voren een afspraak te maken.

Dinsdag is ons huis geopend voor de gespreksgroepen lotgenoten en/of een individueel gesprek met de psychotherapeute. De gasten kunnen op afspraak met de psychotherapeute deelnemen aan diverse (kleine) groepsbijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek. Het vooraf kenbaar maken is noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel gasten aanwezig zijn bij een bijeenkomst.

Donderdag is de inloop geopend en staat een gastvrouw -of heer voor u klaar om een luisterend oor te bieden. Gasten zijn op afspraak van harte welkom in de ochtend (9.30-12.30 uur) of in de middag (13.00-17.00 uur). Ook zijn tijdens de inloop buitenactiviteiten mogelijk in onze stadstuin, bijv. schilderen en tekenen, handwerken, gezelschapsspel, enz. Afhankelijk van de actualiteit zal ons huis vanaf 1 september meerdere dagen geopend zijn en zullen de creatieve en ontspannende activiteiten weer van start gaan.

Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn er diverse richtlijnen en maatregelen en opgesteld. Welke maatregelen treffen wij zoal?

  • Een gespreksgroepje mag maximaal bestaan uit 3 personen (excl. psychotherapeute)
  • In de woonkamer mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn
  • Per dagdeel is een gastvrouw of heer aanwezig
  • Tijdens de inloop kunnen per dagdeel maximaal 3 gasten terecht
  • Altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden
  • Vrijwilligers en gasten komen niet naar het huis als zij (milde) klachten hebben, maar ook als een van de huisgenoten klachten heeft
  • Mogen in de gang niet meer dan 2 personen aanwezig zijn
  • Vanwege de smalle gangen in het huis wordt “éénrichtingsverkeer” ingesteld. Door de voordeur komen mensen naar binnen en door de achterdeur gaat men naar buiten
  • In principe worden geen beschermingsmiddelen gebruikt tijdens de gesprekken. Het handhaven van de minimale afstand van 1,5 meter biedt voldoende veiligheid. Men is vanzelfsprekend vrij in de keuze om mondkapje of handschoenen te gebruiken in het huis

Wij hopen niet dat deze maatregelen u ervan zullen weerhouden om ons huis te bezoeken. Wij zouden het ook het fijnste vinden zonder al deze ‘regeltjes’ ons huis open te stellen, maar deze zijn jammer genoeg (nog) noodzakelijk om uw en onze veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Het Toon Hermans Huis kijkt ernaar uit om haar deuren te openen en de gasten weer op een (verantwoorde) manier te ontmoeten!!

Met hartelijke groet,

Lucinda Lodenstein
Directeur Toon Hermans Huis Roermond


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.