Toon Hermans Huis Roermond

NIEUWSFLITS…

Handwerken is ontspannend. Het leidt de gedachten even af. Maar belangrijker nog: handwerken in het Toon Hermans Huis biedt gelegenheid voor contact met gelijkgestemden. Er is ruimte om een verhaal te delen, een luisterend oor, een lach en misschien ook een traan. De handwerkgroep wordt begeleid door Jelly Soer samen met onze gastvrouwen. Jelly is de vraagbaak voor alle handwerkproblemen en een inspirator voor creatieve ideeën. U kunt een eigen handwerk meebrengen, maar er zijn ook boeken, patronen en garen aanwezig om te beginnen. Het handwerken vindt elke 14 dagen plaats op de donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. Lees meer…


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG 25 mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.