Toon Hermans Huis Roermond

NIEUWSFLITS…

Op 26 juni jl. is Peter van der Gun, Insign.IT Group, één van de Vrienden van Toon van het eerste uur, op 51-jarige leeftijd overleden. Peter was een warme man met het hart op de goede plaats, die ons Toon Hermans Huis met raad en daad vooruit heeft geholpen. Een Vriend van Toon in hart en nieren; wij zullen hem erg missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn partner en zijn kinderen.

 


In de zomervakantie (tussen 15 juli en 18 augustus) is het Toon Hermans Huis alleen geopend op het dagdeel dat er een activiteit plaatsvindt. Zie hiervoor onze agenda.


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG 25 mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.