Toon Hermans Huis Roermond

BELANGRIJK BERICHT:

Beste gasten, vrijwilligers, aanbieders en andere betrokkenen,

De uitbraak van het corona virus heeft grote impact en raakt ons allemaal. Nederland lijkt tot stilstand gekomen en we verkeren in onzekerheid voor wat ons nog te wachten staat. De ontwikkelingen ten aanzien van de uitbraak van het corona virus en het aangepaste beleid van de overheid hebben zich afgelopen weken in een hoog tempo opgevolgd, met als resultaat de sluiting van ons huis.

Gezien de huidige berichtgeving zijn we genoodzaakt om de sluiting van ons huis te verlengen tot 2 juni 2020.

Deze beslissing is voor ons niet gemakkelijk  te nemen, maar was- en dat zal voor iedereen helder zijn, wel zeer noodzakelijk uit zorg voor onze gasten en voor de mensen die werkzaam zijn in ons huis.

Ondanks het sluiten van onze deur zijn wij wel bereikbaar en beschikbaar, hetzij binnen aangepaste tijden. Heeft u vragen of behoefte aan informatie of aan een gesprek? We zijn op dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar op tel nummer 0475-856801.

Wij bieden daarnaast telefonische en digitale ondersteuning. Indien u behoefte heeft aan ondersteunende gesprekken met de psychotherapeute of u wenst contact met onze beroepskrachten, dan kunt u een mail sturen naar: info@toonhermanshuisroermond.nl  De beroepskrachten kunnen een aanbod verzorgen in de vorm van het delen van informatie, leuke suggesties of ideeën voor activiteiten, het doorsturen van liedjes en gedichten en/of het uitwisselen van videomateriaal en filmpjes, bijvoorbeeld van Yoga en Tai Chi oefeningen. 

Heeft u zelf nog een leuk idee om deze periode te overbruggen, laat het ons dan weten via info@toonhermanshuisroermond.nl  Ook voor andere vragen zijn we op dit email adres bereikbaar. We streven ernaar om uw mail binnen 24 uur te beantwoorden.

Maakt u zich zorgen en heeft u een andere vorm nodig van hulp en informatie dan kunnen we u attenderen op:

  • De website van het RIVM
  • De hulplijn van het Rode Kruis: 070- 4455888 of online
  • De psychologen hulplijn: 020-2444888
  • De website van het NFK (hier leest u op welke manier de specialisten ervoor zorgen dat de risico’s voor kankerpatiënten zoveel mogelijk worden beperkt)
  • Op Kanker.nl kunt u de meeste gestelde vragen van kankerpatiënten lezen
  • Leefstijltips voor thuis: website van het WKOF

Wij wensen u veel sterkte, kracht en wijsheid toe en hopen u in betere tijden weer te ontmoeten in ons huis!

Met vriendelijke groet,
Lucinda Lodenstein
Directeur Toon Hermans Huis Roermond


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG 25 mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.