Toon Hermans Huis Roermond weer geopend

Tot onze vreugde kunnen we mededelen dat het huis ingaande maandag 23 november weer op alle dagen is geopend. Van maandag 21 december tot maandag 4 januari zijn we (zoals elk jaar) gesloten.

In de persconferentie van 17 november is duidelijk geworden dat de aangescherpte maatregelen bovenop de gedeeltelijke lockdown zijn teruggedraaid.

Dit maakt dat we weer een beetje ruimte krijgen en met de in achtneming van de COVID-19 maatregelen in het huis we weer veilig en verantwoord open kunnen gaan.

Ondanks dat we 2 weken gesloten zijn geweest, hebben we niet stil gezeten. Zo hebben we o.a. voorbereidingen getroffen om een aanbod voor gezinnen en een kookgroep voor mannen op te zetten. We zijn blij dat we weer open kunnen gaan en laagdrempelige opvang en ondersteuning kunnen bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken, lotgenotencontact, gespreksgroepen en creatieve en ontspannende activiteiten. Zeker in deze onrustige tijden waarin de sociale contacten beperkt zijn en de medische behandelingen onder druk komen te staan is het fijn dat gasten weer gebruik kunnen maken van de bijzondere en warme ontmoetingsplek van het huis.

We kijken er dan ook naar uit jullie weer te zien en ontmoeten, de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,
Lucinda Lodenstein, Directeur Toon Hermans Huis Roermond


Maatregelen in tijden van COVID

De berichtgeving van de afgelopen maanden maakt nogmaals duidelijk dat we voorlopig nog niet af zijn van het corona virus. Ook bij het Toon Hermans Huis volgen we de ontwikkelingen op de voet en blijven we alert en waakzaam. Vanzelfsprekend vinden we het erg belangrijk om een veilige omgeving voor onze vrijwilligers en gasten te bieden en houden we ons bij alles wat we organiseren aan de richtlijnen van de overheid en RIVM.  Om een bezoek aan ons huis verantwoord te laten plaatsvinden, zijn er richtlijnen en maatregelen opgesteld die belangrijk zijn voor iedereen die ons huis bezoekt. Voor de gasten die nog niet naar ons huis willen of durven te komen zijn we uiteraard dagelijks telefonisch bereikbaar. Een luisterend oor is belangrijk, zeker in deze tijd!

Corona-maatregelen in het Toon Hermans Huis:

  • We houden altijd 1,5 m afstand
  • Gezondheidscheck, blijf thuis bij klachten/of klachten bij gezinsleden
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • We dragen mondkapjes als we binnenkomen of ons verplaatsen in een ruimte.
  • Als we aan tafel plaatsnemen op 1,5 meter afstand mag het mondkapje af.
  • We werken uitsluitend met kleine groepjes
  • We houden ons aan de toegestane personen per ruimte
  • We houden ons aan de hygiëne maatregelen

Onze gastvrouwen-en heren zijn op de hoogte van de corona-protocollen en houden zich daar ook aan. Bij vragen kun je altijd bij een van hen terecht.

Voor de verdere richtlijnen en maatregelen verwijzen we naar de bijlage.
Wij kijken ernaar uit om iedereen weer te ontmoeten. Je bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Lucinda Lodenstein, Directeur Toon Hermans Huis


Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.