collecte 2019

In de week van 8 tot en met 13 juli houdt het Toon Hermans Huis in Roermond haar jaarlijkse collecte.

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Zij kunnen in het Toon Hermans Huis terecht voor een luisterend oor, lotgenoten contacten en ontspannende activiteiten.

Ook worden er regelmatig lezingen georganiseerd zoals op 3 juli jongstleden toen 44 bezoekers een lezing hebben bijgewoond over prostaatkanker.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.toonhermanshuisroermond.nl
NB: Wij zoeken nog enkele collectanten voor Swalmen en Herten. Indien u zich hiervoor wil aanmelden kan dit via het mailadres info@toonhermanshuisroermond.nl

Indien de collectant u niet thuis aantreft kunt u ook een bijdrage overmaken naar NL96 RABO 0136 7618 28 t.n.v. Toon Hermans Huis Roermond.