Toon Hermans Huis zoekt directeur

Vacature vervuld.

Het Toon Hermans Huis Roermond is op zoek naar een nieuwe directeur. Per 1 december neemt de huidige directeur vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid.

Lees hier de hele vacaturetekst:

Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun naasten. De aangeboden begeleiding en ondersteuning richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medische aspect van de ziekte. In het Toon Hermans Huis Roermond (www.toonhermanshuisroermond.nl) staan opgeleide gastheren en gastvrouwen voor u klaar. Een afspraak maken is niet nodig. Iedereen is welkom. Door persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig programma van activiteiten, helpt het Toon Hermans Huis Roermond om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. Het Toon Hermans Huis Roermond is een particulier initiatief.

Na een intensieve periode van voorbereiding heeft het Toon Hermans Huis Roermond in april 2015  haar deuren geopend. Inmiddels is een stevig fundament gelegd, met een sterk team van gemotiveerde vrijwilligers en een aantrekkelijk programma. Wegens pensionering van onze Directeur eind 2019, zijn we op zoek naar een nieuwe Directeur m/v (max. 0,66 fte).

De functie.

U bent eindverantwoordelijk voor de verdere uitbouw, aansturing, programmering en exploitatie van het Toon Hermans Huis Roermond. U kunt zich daarbij laten ondersteunen door vrijwilligers met inhoudelijke expertise en/of coördinerende taken.

Uw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Vormt het boegbeeld en is de drijvende kracht, zowel intern als extern.

Is in staat het THHR bekend te maken en te houden bij potentiële bezoekers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers. Participeert actief in verschillende (lokale) netwerken en is mede verantwoordelijk voor fondsenwerving. Is contactpersoon voor het Bestuur, neemt deel aan het regionale directeurenoverleg en onderhoudt contacten met IPSO, KWF, e.d.

 • Aansturen en ontwikkelen van het team.

Is een verbindend leider die in staat is een team van vrijwilligers (momenteel ruim 40 personen) verder te ontwikkelen en het prettige werkklimaat voort te zetten. Leidt vergaderingen en besprekingen en coördineert de daaruit voortkomende acties. Is aanspreekpersoon voor alle medewerkers, organiseert intervisies en voert evaluatiegesprekken. Is actief betrokken bij de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers.

Inmiddels staat er een solide organisatie (o.a. protocollen, procedures, overeenkomsten, communicatiemiddelen, administratie, personeelszaken, ICT/website) waarop verder kan worden voortgeborduurd.

 • Coördineren en verder uitbouwen van het aanbod.

Zorgt voor  een aansprekende ontmoetingsplek en een gevarieerd en stabiel aanbod van activiteiten, in afstemming en samenwerking met externe zorg- en activiteiten-aanbieders. Is coördinator van en aanspreekpersoon voor externe dienstverleners en zorgpartners.

 • Huisvesting en facilitaire zaken.

Is eindverantwoordelijk voor en coördineert alle facilitaire zaken.

 • Exploitatie en verslaglegging.

Werkt volgens een adequate planning- en control cyclus en is verantwoordelijk voor de financiële beheersbaarheid van het huis.

 • Visie en beleid.

Schrijft, op basis van de bestuurlijke uitgangspunten, het beleidsplan voor de middellange termijn en het jaarplan.

Het profiel.

Wij zoeken kandidaten die beschikken over:

 • Ervaring of aantoonbaar sterke affiniteit met de doelgroep.
 • Ten minste 5 jaar werkervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie, bij voorkeur in de zorg en/of dienstverlening.
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur mede opgedaan in een vrijwilligersorganisatie.
 • Ten minste een HBO werk- en denkniveau.
 • Woonachtig in Midden-Limburg en heeft daar bij voorkeur ook een eigen netwerk.
 • Legt en onderhoudt gemakkelijk contact met een verscheidenheid aan doelgroepen. Spreekt gemakkelijk in het openbaar en weet enthousiasme en binding te creëren.
 • Is integer, betrouwbaar, empathisch, gastvrij en professioneel.
 • Kan goed plannen, organiseren en coördineren. Behoudt het overzicht, zonder de details uit het oog te verliezen, en is stressbestendig.
 • Geeft duidelijk richting en sturing, zonder voorbij te gaan aan de inbreng van anderen. Is kordaat en besluitvaardig.
 • Is bevlogen en beschikbaar. Realiseert zich dat deze rol vraagt om commitment en een ruime inzetbaarheid, ook buiten de normale werktijden.

Het aanbod.

Het Toon Hermans Huis Roermond  biedt u de mogelijkheid een prominente rol te spelen  in een fantastisch maatschappelijk initiatief. U kunt mede bouwen, ontwikkelen en sturen en hét gezicht worden van een ontmoetingsplek die nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Bruto maandsalaris maximaal conform functieschaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het uitoefenen van de functie in een duobaan en/of in een zzp-constructie behoort tot de mogelijkheden.

Uw interesse gewekt?

Dan ontvangen wij graag uw curriculum vitae, voorzien van een overtuigende motivatie. U kunt uw sollicitatie per e-mail sturen naar info@vectorhr.nl ter attentie van mevrouw Ankie J.M. Lauwers Msc (tevens Bestuurslid van het THHR). Voor meer informatie kunt u haar bellen op nummer 06 51128525.

De eerste gespreksronde is gepland op 24 en 25 september 2019.

VectorHR.
Noordhoven 19,
6042 NW Roermond
0475 527451
www.vectorhr.nl