Rabobank Clubsupport

Het Toon Hermans Huis Roermond doet mee aan de Rabobank ClubSupport aktie. Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden.

Binnenkort krijgen alle leden van de Rabobank een brief waarin staat dat ze 5 stemmen kunnen uitbrengen op diverse goede doelen. Er kan gestemd worden in de periode van 27 september tot en met 11 oktober. Elke stem is geld waard.

Mogen wij op uw steun rekenen?
Breng dan één of meer stemmen uit op het Toon Hermans Huis Roermond via de website van de Rabobank.

Bedankt namens bestuur, directie, vrijwilligers en gasten.