Workshop “Positieve Gezondheid”

In Limburg wordt al enige tijd gesproken over en gewerkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en Roermond wil de gezondste stad van Nederland worden. Wat dit inhoudt, is echter bij veel mensen (nog) niet bekend.

Om meer bekendheid hieraan te geven brengt het Toon Hermans Huis Roermond u op de hoogte van onze workshop genaamd ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’. Deze workshop is specifiek ontwikkeld om burgers bekend te maken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en ze te inspireren en motiveren om met hun (positieve) gezondheid aan de slag te gaan.

De workshop is een middel om de mensen die de workshop bijwonen met elkaar in gesprek te laten gaan over zaken die het leven betekenisvol maken. Positieve Gezondheid gaat uit van wat u wél in plaats van niet kan. De eigen regie en mogelijkheden staan hierbij centraal. Kortom, een doe- workshop, vol gesprek en mogelijk aanzet tot actie.

Enkele quotes van deelnemers op de vraag wat deze workshop voor hen persoonlijk heeft opgeleverd:
– ‘dat mijn leven positiever is dan dat ik dacht’
– ‘meer inzicht in mijn eigen situatie en waar ik nog iets in zou kunnen betekenen’
– ‘boeiende gesprekken met mededeelnemers’
– ‘een bredere kijk op mijn gezondheid’
– ‘ik vond dit een hele zinvolle avond. Ik heb geleerd eens goed naar mijzelf te kijken.

De workshop is op 25 november a.s. in het Toon Hermans Huis Roermond, Willem II Singel 17. Inloop vanaf 19.00 uur. Start om 19.30 – 21.30 uur.
Deelname is gratis en toegankelijk voor iedereen.
Graag aanmelden: info@toonhermanshuisroermond.nl

Klik hier voor de flyer workshop positieve gezondheid, deze kunt u downloaden en ophangen in de (sport-)kantine, op het werk, de wachtkamer of de recreatiezaal.