Vacature bestuurslid

Het huidige Bestuur telt zes leden en opereert in een collegiaal model. De open sfeer, met respect voor individuele inbreng, vormt een belangrijk element in de onderlinge samenwerking. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden, zonder afbreuk te doen aan de individuele en integrale verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.
Om tijdig op de huidige en toekomstige doorstroom in het Bestuur te anticiperen, zijn wij op zoek naar betrokken, bevlogen en vakkundige Bestuursleden m/v.