Vrijwilliger worden

Aanmelden als vrijwilliger Toon Hermans Huis Roermond

Op 7 april 2015 opende het Toon Hermans Huis Roermond haar deuren openen aan de Willem II Singel 17. Ons inloophuis wordt gedragen door een sterk team van gemotiveerde vrijwilligers. Graag komen wij nog in contact met bevlogen kandidaten voor diverse vrijwilligersfuncties.

Voor zeer uiteenlopende werkzaamheden binnen ons inloophuis zijn wij regelmatig op zoek naar mensen met de juiste instelling, vaardigheden en kennis. We verwachten daarnaast van medewerkers dat ze regelmatig en periodiek beschikbaar zijn en zich voor minimaal één jaar aan het Toon Hermans Huis Roermond als medewerker verbinden.

Het Toon Hermans Huis Roermond hecht grote waarde aan het bieden van een veilige omgeving voor al haar bezoekers en (vrijwillige) medewerkers. Daarom hebben wij een ‘gedragscode en omgangsregels (vrijwillige) medewerkers van het Toon Hermans Huis Roermond’ opgesteld waar iedereen die in dit Huis werkzaam is, kennis van genomen heeft.

gedragscode en omgangsregels THHR definitief 29-06-2016


OPENSTAANDE VACATURES:
Gastvrouw / gastheer 4-8 uur per week, locatie Offerbeek

Als gastvrouw/-heer ontvang je onze gasten en begeleid je hen gedurende hun aanwezigheid met aandacht, begrip en warmte. Daarnaast voorziet de gastvrouw/-heer de gasten van door hen gewenste informatie en informeert ze over de mogelijkheden en activiteiten in het Huis.

Tijdsbesteding: 1 tot 2 dagdelen per week (4-8 uur).

Beschik je over levenservaring, een luisterend oor, inlevingsvermogen en spreekt de visie van ons Huis je aan dan ben jij de vrijwillige professional waar we graag kennis mee maken.

De Toon Hermans Huizen Venlo en Roermond starten samen per 8 mei aanstaande een informatiepunt in het medisch centrum Pro Vita, Reuver (Gemeente Beesel) met als doel de ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten dichterbij te brengen. Het informatiepunt is op de 2e en 4e woensdag van de maand geopend van 14.00 – 16.00 uur.
Meer info

PR & Communicatie medewerker

Heb je ervaring met coördineren en aansturen van een klein team? Kun je de juiste toon treffen? Schrijf je beknopt? Vind je het leuk om persberichten of korte stukjes over activiteiten en andere gebeurtenissen te schrijven. Ben je iemand die veel op social media te vinden is en het leuk vindt om het Inloophuis onder de aandacht te brengen? Dan zoeken we jou om de communicatie en PR voor het Inloophuis van het Toon Hermans Huis Roermond te verzorgen!
Functieomschrijving


ALTIJD GEZOCHT:
Gastvrouw en gastheer

De profielschets voor gastvrouwen en -heren kunt u hier downloaden:
Functiebeschrijving gastvrouw /-heer

Voor de functie van gastvrouw/-heer volgt een stageperiode van 6 weken waarin je nader kennis kunt maken met het huis, de collega’s en de werkzaamheden. Daarna vindt een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats en wordt de aanstelling definitief.

 

Met de mogelijke kandidaten wordt eerst een kennismakings- en selectiegesprek gevoerd. Kandidaten die worden aangenomen, moeten er rekening mee moeten houden dat ze – afhankelijk van hun functie binnen de organisatie – een door IPSO (organisatie van inloophuizen in Nederland) verzorgde training dienen te volgen. Deelname aan deze training is verplicht voor gastvrouwen en -heren. Daarnaast zal er voor elke vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, via het Ministerie van Veiligheid en Justitie) worden aangevraagd. (zie ook training)

Voor alle functies geldt dat het om 100% vrijwilligerswerk gaat. Je krijgt er veel waardering en voldoening voor terug, evenals een reiskostenvergoeding, gratis training, opleiding en uitjes. Naast motivatie en betrokkenheid zijn samenwerken, enthousiasme, empathie en flexibiliteit sleutelwoorden. Dagen en tijden in overleg.
Geïnteresseerden vragen we het volgende sollicitatieformulier in te vullen en te voorzien van een duidelijke motivatiebrief en cv:  Sollicitatieformulier Toon Hermans Huis Roermond.


Nu gezocht (september 2019)
Directeur

Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun naasten. De aangeboden begeleiding en ondersteuning richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medische aspect van de ziekte. In het Toon Hermans Huis Roermond (www.toonhermanshuisroermond.nl) staan opgeleide gastheren en gastvrouwen voor u klaar. Een afspraak maken is niet nodig. Iedereen is welkom. Door persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig programma van activiteiten, helpt het Toon Hermans Huis Roermond om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. Het Toon Hermans Huis Roermond is een particulier initiatief.

Na een intensieve periode van voorbereiding heeft het Toon Hermans Huis Roermond in april 2015  haar deuren geopend. Inmiddels is een stevig fundament gelegd, met een sterk team van gemotiveerde vrijwilligers en een aantrekkelijk programma. Wegens pensionering van onze Directeur eind 2019, zijn we op zoek naar een nieuwe Directeur m/v (max. 0,66 fte).

De functie.

U bent eindverantwoordelijk voor de verdere uitbouw, aansturing, programmering en exploitatie van het Toon Hermans Huis Roermond. U kunt zich daarbij laten ondersteunen door vrijwilligers met inhoudelijke expertise en/of coördinerende taken.

Uw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Vormt het boegbeeld en is de drijvende kracht, zowel intern als extern.

Is in staat het THHR bekend te maken en te houden bij potentiële bezoekers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers. Participeert actief in verschillende (lokale) netwerken en is mede verantwoordelijk voor fondsenwerving. Is contactpersoon voor het Bestuur, neemt deel aan het regionale directeurenoverleg en onderhoudt contacten met IPSO, KWF, e.d.

 • Aansturen en ontwikkelen van het team.

Is een verbindend leider die in staat is een team van vrijwilligers (momenteel ruim 40 personen) verder te ontwikkelen en het prettige werkklimaat voort te zetten. Leidt vergaderingen en besprekingen en coördineert de daaruit voortkomende acties. Is aanspreekpersoon voor alle medewerkers, organiseert intervisies en voert evaluatiegesprekken. Is actief betrokken bij de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers.

Inmiddels staat er een solide organisatie (o.a. protocollen, procedures, overeenkomsten, communicatiemiddelen, administratie, personeelszaken, ICT/website) waarop verder kan worden voortgeborduurd.

 • Coördineren en verder uitbouwen van het aanbod.

Zorgt voor  een aansprekende ontmoetingsplek en een gevarieerd en stabiel aanbod van activiteiten, in afstemming en samenwerking met externe zorg- en activiteiten-aanbieders. Is coördinator van en aanspreekpersoon voor externe dienstverleners en zorgpartners.

 • Huisvesting en facilitaire zaken.

Is eindverantwoordelijk voor en coördineert alle facilitaire zaken.

 • Exploitatie en verslaglegging.

Werkt volgens een adequate planning- en control cyclus en is verantwoordelijk voor de financiële beheersbaarheid van het huis.

 • Visie en beleid.

Schrijft, op basis van de bestuurlijke uitgangspunten, het beleidsplan voor de middellange termijn en het jaarplan.

Het profiel.

Wij zoeken kandidaten die beschikken over:

 • Ervaring of aantoonbaar sterke affiniteit met de doelgroep.
 • Ten minste 5 jaar werkervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie, bij voorkeur in de zorg en/of dienstverlening.
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur mede opgedaan in een vrijwilligersorganisatie.
 • Ten minste een HBO werk- en denkniveau.
 • Woonachtig in Midden-Limburg en heeft daar bij voorkeur ook een eigen netwerk.
 • Legt en onderhoudt gemakkelijk contact met een verscheidenheid aan doelgroepen. Spreekt gemakkelijk in het openbaar en weet enthousiasme en binding te creëren.
 • Is integer, betrouwbaar, empathisch, gastvrij en professioneel.
 • Kan goed plannen, organiseren en coördineren. Behoudt het overzicht, zonder de details uit het oog te verliezen, en is stressbestendig.
 • Geeft duidelijk richting en sturing, zonder voorbij te gaan aan de inbreng van anderen. Is kordaat en besluitvaardig.
 • Is bevlogen en beschikbaar. Realiseert zich dat deze rol vraagt om commitment en een ruime inzetbaarheid, ook buiten de normale werktijden.

Het aanbod.

Het Toon Hermans Huis Roermond  biedt u de mogelijkheid een prominente rol te spelen  in een fantastisch maatschappelijk initiatief. U kunt mede bouwen, ontwikkelen en sturen en hét gezicht worden van een ontmoetingsplek die nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Bruto maandsalaris maximaal conform functieschaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het uitoefenen van de functie in een duobaan en/of in een zzp-constructie behoort tot de mogelijkheden.

Uw interesse gewekt?

Dan ontvangen wij graag uw curriculum vitae, voorzien van een overtuigende motivatie. U kunt uw sollicitatie per e-mail sturen naar info@vectorhr.nl ter attentie van mevrouw Ankie J.M. Lauwers Msc (tevens Bestuurslid van het THHR). Voor meer informatie kunt u haar bellen op nummer 06 51128525.

De eerste gespreksronde is gepland op 24 en 25 september 2019.

VectorHR.
Noordhoven 19,
6042 NW Roermond
0475 527451
www.vectorhr.nl


Kok (september 2019)

Kun je koken en organiseren en heb je talent om je kennis en kunde over te dragen? Dan ben jij de geschikte persoon om een keer in de maand samen met een mannengroep en met de hulp van een gastvrouw een simpele eenvoudige maaltijd te bereiden. Een koksopleiding is niet nodig.

De mannengroep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Zij hebben allen direct of indirect met kanker te maken (gehad).

Het Toon Hermans Huis Roermond is een ontmoetingsplek en wegwijzer voor iedereen, die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad.

 • Wij bieden je gevarieerd en zinvol vrijwilligerswerk in een warme omgeving met betrokken collega’s.
 • Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract, een WA- en ongevallenverzekering en onkostenvergoeding.
 • Het Toon Hermans Huis Roermond heeft het keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”.

Wil je iets betekenen voor een ander op vrijwillige basis, heb je een warm hart voor onze gasten en vind je het leuk om te kokkerellen en je kennis over te dragen? Neem dan contact op met Leny Houben, directeur, telefoon: 0475 856 801.