Vrijwilliger worden

Aanmelden als vrijwilliger Toon Hermans Huis Roermond

Op 7 april 2015 opende het Toon Hermans Huis Roermond haar deuren openen aan de Willem II Singel 17. Ons inloophuis wordt gedragen door een sterk team van gemotiveerde vrijwilligers. Graag komen wij nog in contact met bevlogen kandidaten voor diverse vrijwilligersfuncties.

Voor zeer uiteenlopende werkzaamheden binnen ons inloophuis zijn wij regelmatig op zoek naar mensen met de juiste instelling, vaardigheden en kennis. We verwachten daarnaast van medewerkers dat ze regelmatig beschikbaar zijn (minimaal 1 dagdeel per week) en zich graag aan het Toon Hermans Huis Roermond als medewerker willen verbinden.

Het Toon Hermans Huis Roermond hecht grote waarde aan het bieden van een prettige en veilige omgeving voor al haar bezoekers en (vrijwillige) medewerkers. Daarom hebben wij een ‘gedragscode en omgangsregels (vrijwillige) medewerkers van het Toon Hermans Huis Roermond’ opgesteld waar iedereen die in dit Huis werkzaam is, kennis van genomen heeft.

gedragscode en omgangsregels THHR definitief 29-06-2016


OPENSTAANDE VACATURES:


BESTUURSLEDEN

Het Bestuur.
Het huidige Bestuur telt zes leden en opereert in een collegiaal model. De open sfeer, met respect voor individuele inbreng, vormt een belangrijk element in de onderlinge samenwerking. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden, zonder afbreuk te doen aan de individuele en integrale verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.
Om tijdig op de huidige en toekomstige doorstroom in het Bestuur te anticiperen, zijn wij op zoek naar betrokken, bevlogen en vakkundige Bestuursleden m/v.

Taken en verwachtingen.
– Is integraal verantwoordelijk en stelt, samen met de collega-bestuurders, het meerjarenbeleidsplan op. Brengt daarnaast bijzondere expertise in, zoals op het gebied van Zorg, Financiën, Huisvesting, HRM, Organisatieontwikkeling, Communicatie, Fondsenwerving, Evenementenorganisatie en/of Kwaliteit.
– Houdt (mede) toezicht op de uitvoering van het beleid door de Directeur (bezoldigde professional), die aan het Bestuur rapporteert.
– Hanteert een goede balans tussen een kritische, onafhankelijke opstelling en constructief samenwerken.
– Voelt zich nauw verbonden met de kernwaarden en het doel van het Huis. Toont interesse en betrokkenheid en heeft daardoor een goed beeld van hetgeen er speelt, zowel intern als extern.
– Vergadert gemiddeld 8 keer per jaar en zet zich tevens actief in voor en tijdens projecten en evenementen.
– Is maatschappelijk betrokken, integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is inzetbereid.
– Heeft bestuurlijke ervaring of de bereidheid zich hierin verder te ontwikkelen.
– Speelt graag een prominente rol in een fantastisch maatschappelijk initiatief, waarbij mede gebouwd, ontwikkeld en sturing gegeven kan worden aan een ontmoetingsplek die nadrukkelijk in een behoefte voorziet.
– Het betreft een onbezoldigde functie met een wisselende tijdsbelasting, mede afhankelijk van het expertisegebied en de periode van het jaar (gemiddeld 4-12 uur per maand afhankelijk van de functie die wordt vervuld).

Profielschets: Klik hier voor printversie

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Voor meer informatie kunt u bellen met Marc Breugelmans (Voorzitter Bestuur) op nummer 06 53311795 of met Ankie Lauwers (Lid Bestuur) op nummer 06 51128525. Heeft u interesse, dan ontvangt Ankie Lauwers graag per omgaande uw curriculum vitae, voorzien van een korte motivatie. U kunt deze per e-mail sturen naar info@vectorhr.nl. We zien uw reactie graag tegemoet.


Gastvrouw of gastheer

De profielschets voor gastvrouwen en -heren kun je hier downloaden:
Functiebeschrijving gastvrouw /-heer

Met de kandidaten wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd. Kandidaten die worden aangenomen, moeten er rekening mee moeten houden dat ze – afhankelijk van hun functie binnen de organisatie – een door IPSO (organisatie van inloophuizen in Nederland) verzorgde basistraining dienen te volgen. Deelname aan deze training is verplicht voor gastvrouwen en -heren. Daarnaast zal er voor elke vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, via het Ministerie van Veiligheid en Justitie) worden aangevraagd. (zie ook training)

Voor alle functies geldt dat het om vrijwilligerswerk gaat. Je krijgt er veel waardering en voldoening voor terug, evenals een reiskostenvergoeding, gratis training, opleiding en uitjes. Naast motivatie en betrokkenheid zijn samenwerken, enthousiasme, empathie (goed kunnen luisteren), dienstbaarheid en gastvrijheid sleutelwoorden. Dagen en tijden in overleg.


ALGEMEEN:
Als je geinteresseerd bent in een van onze functie(s) kun je een mail sturen naar: directie@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch contact opnemen met het huis en vragen naar Lucinda Lodenstein.