Wie helpen ons?

Iedere bijdrage is welkom

Het Toon Hermans Huis Roermond is gratis toegankelijk voor iedereen die iets met kanker te maken heeft. Financieel is het Toon Hermans Huis Roermond grotendeels afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Naast een financiële bijdrage zijn ook alle giften in natura en het organiseren van een activiteit ten bate van het Toon Hermans Huis Roermond van harte welkom!

U kunt het Toon Hermans Huis Roermond steunen door uw donatie over te maken op IBAN NL53RABO0136763669 t.n.v. Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond o.v.v. ‘donatie’. U kunt ook donateur worden door middel van de donateurskaart.

Toon Hermans Huis Roermond is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat door u geschonken bedragen, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en/of vrijgesteld zijn van schenk- of erfbelasting.

Het Toon Hermans Huis Roermond is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra IPSO. In samenwerking met IPSO bereidt ook het THHR zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018).