Vacature directeur Toon Hermans Huis Roermond

Het Toon Hermans Huis Roermond is op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige directeur, Lucinda Lodenstein, heeft aangegeven het Toon Hermans Huis Roermond in de tweede helft van het jaar te gaan verlaten.

Het bestuur van het Toon Hermans Huis Roermond kijkt terug op een prettige samenwerking in een bijzondere tijd. Lucinda is er, ondanks de zware corona-maatregelen, in geslaagd een goede verbinding met het team, de aanbieders en onze gasten te houden. In deze periode is er werk gemaakt van een nieuw meerjarenbeleidsplan, is het keurmerk Goed Geregeld van de NOV geprolongeerd en hebben we onze nieuwe keuken gerealiseerd. Daar zijn we Lucinda bijzonder dankbaar voor.

De nieuwe directeur wordt het boegbeeld van het Toon Hermans Huis Roermond en zal leiding geven aan een vrijwilligersorganisatie van bijna 60 personen. Het Toon Hermans Huis Roermond is op zoek naar een bevlogen kandidaat die vanuit oprechte betrokkenheid bereid is net dat stapje extra te zetten, dat nodig is om van het Toon Hermans Huis Roermond een groot succes te maken.

Volledigheidshalve hebben we de uitgebreide profielschets bijgevoegd. Kandidaten wordt gevraagd te reageren bij VectorHR, een werving- en selectiebureau dat geheel belangeloos haar diensten beschikbaar heeft gesteld om deze vacature deskundig in te vullen.

Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun naasten waar noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geboden wordt. De aangeboden zorg richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medisch aspect van de ziekte. In het Toon Hermans Huis Roermond staan opgeleide gastheren en gastvrouwen voor u klaar. Een afspraak maken is niet nodig. Iedereen is welkom. Door persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig programma van activiteiten willen wij de gasten van het Toon Hermans Huis Roermond helpen om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan.

Voor meer informatie:

Marc Breugelmans
voorzitter Toon Hermans Huis Roermond
telefoon 06 53 311 795

of bekijk ons wervingsprofiel Directeur THHR mei 2022