We zijn weer gewoon geopend!

Beste allemaal,

Vanaf september zijn er in het huis weer verschillende activiteiten van start gegaan. Onze vrijwilligers staan op alle werkdagen voor je klaar. Niet alleen met die gewaardeerde koffie en een luisterend oor, maar ook met nieuwe activiteiten, lezingen en workshops waarvoor je je kunt aanmelden.
Veel maatregelen verdwijnen na 25 september, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De overheid heeft de basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Daarom geldt bij al onze activiteiten voorlopig nog een maximum aantal deelnemers. In de bijlage Maatregelen Corona THHR flyer september 2021 kun je verder lezen, welke maatregelen nu nog actueel zijn.

Als je nog vragen hebt, kun je deze altijd stellen aan de gastvrouwen.

We zien je graag terug in ons huis, je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet, 

Lucinda Lodenstein
D
irecteur Toon Hermans Huis Roermond


Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.