We zijn weer meerdere dagen geopend!

Maandag 2 augustus gesloten.

Beste allemaal,

Onlangs is stap 4 ingegaan van het openingsplan van de overheid waardoor wij op korte termijn en eerder dan gepland, het huis meerdere dagen open kunnen gaan stellen. Daarom zijn we blij te mogen mededelen, dat ons huis met ingang van maandag 5 juli op 4 dagen in de week weer geopend zal zijn.
Maandag zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30-17.00 uur. Voor de inloop en het bezoeken van de expositie hoeven geen afspraak gemaakt te worden. Je mag gewoon van maandagmiddag t/m donderdagmiddag binnenlopen voor een luisterend oor en een kopje koffie als je daar behoefte aan hebt.

Vanaf maandag 5 juli t/m donderdag 26 augustus:

Maandagmiddag is het huis geopend voor om de week de workshop schrijven
Dinsdag is het huis geopend voor de gespreksgroepen lotgenoten, individuele gesprekken met de psychologe en om de week het open atelier
Woensdag is het huis geopend voor de Yoga groep in de ochtend. Ook vindt de tweede woensdag van de maand de wandelactiviteit plaats.
Donderdag is het huis geopend voor om de week in de middag het open atelier. De 3e donderdagmiddag van de maand vindt de soep en lunch plaats van het huis.
Vrijdag is het huis nog gesloten.

In verband met de zomervakantie is het huis in week 32 en 33 gesloten.

Vanaf maandag 30 augustus (kan aangepast worden door actuele COVID-19 situatie):

Is het huis op alle dagen geopend van maandagmiddag tot en met vrijdagochtend voor alle reguliere- en inloopactiviteiten. De volgende activiteiten gaan dan weer van start: kookgroep voor mannen, leren van tekenen, Tai Chi, mindfulness, handwerken, zingen voor het leven, reiki en de lichaamsmassages. De lezingen en de workshops zullen naar verwacht weer gaan plaatsvinden in het najaar.

We zijn opgetogen dat we weer geopend mogen zijn en kijken ernaar uit om weer de opvang en ondersteuning te mogen bieden aan onze gasten.

Je bent weer van harte welkom in het warme en gastvrije Toon Hermans Huis!

Met vriendelijke groet,
Lucinda Lodenstein
Directeur Toon Hermans Huis Roermond


Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.