We zijn weer gewoon geopend!

Beste allemaal,

We zijn blij te mogen mededelen, dat we vanaf maandag 30 augustus weer zijn geopend op alle dagen. Enthousiast gaan we weer van start om de psychosociale ondersteuning te bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken, lotgenotencontact en de creatieve en ontspannende activiteiten. Ons huis wil eraan bijdragen dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden verbetert tijdens en na het doormaken van de ziekte, met als doel het hervinden van de eigen (veer)kracht. Het aanbod is gericht op het leren omgaan en verwerking van de ziekte en het bieden van afleiding, ontspanning en herkenning. Uit door bureau Sinzer gehouden onderzoek in 2018 blijkt, dat door het bezoek aan het inloophuis 96% van de bezoekers een positief effect ervaart en 84% vindt dat hun kwaliteit van leven is verhoogd. De meerderheid van de gasten, 54%, voelt zich energieker door het bezoeken van het inloophuis. En daar doen we het als Toon Hermans Huis voor!

Voor verdere informatie over ons aanbod, verwijzen wij graag naar de agenda en de activiteiten op onze website. Uiteraard kun je altijd bij vragen, telefonisch contact opnemen op tel: 0475-856801 of een mail sturen naar: info@toonhermanshuisroermond.nl

We gaan samen zorgen voor een mooie start en verheugen ons erop, dat we weer volledig geopend kunnen zijn.
We zien je graag terug in ons huis! Je bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet, 

Lucinda Lodenstein
D
irecteur Toon Hermans Huis Roermond


Toon Hermans Huis bestaat 5 jaar !

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Lees verder in onze nieuwsbrief...


Ergens terecht kunnen

Artsen, verpleegkundigen en ander deskundigen doen er alles aan om je zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Maar deze begeleiding stopt veelal als je weer thuis bent. Juist dan is het erg belangrijk dat je ergens terecht kunt. Vanuit die behoefte zijn Toon Hermans Huizen ontstaan.

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats; de deur staat voor iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen. Alles mag, niets moet.

Ook het Toon Hermans Huis  beschermt (uw) privacy volgens de AVG 25 mei 2018. Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.