Het huis

Ontmoetingsplaats en wegwijzer voor mensen met kanker en hun naasten

Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hen is overkomen.

Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun naasten waar noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geboden wordt. De aangeboden zorg richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medisch aspect van de ziekte. In het Toon Hermans Huis Roermond staan opgeleide gastheren en gastvrouwen voor je klaar. Een afspraak maken is niet nodig.

Iedereen is welkom

Door persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig programma van activiteiten willen wij de gasten van het Toon Hermans Huis Roermond helpen om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. Je bent van harte welkom voor een kop koffie, een lezing, een luisterend oor, een beetje rust of een activiteit. De meeste activiteiten waaraan je kunt meedoen zijn gratis. Voor een enkele activiteit wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.