ANBI en Vrienden van Toon

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond is door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:
Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond
RSIN/Fiscaal nummer: 8533.49.861
NL 53 RABO 0136763669 tnv Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Adres
:
Willem II Singel 17, 6041 HP Roermond
info@toonhermanshuisroermond.nl

Doelstelling stichting:
Het verwerven van fondsen voor de realisatie en exploitatie van het Toon Hermans Huis Roermond.

Bestuur
Paul Jansen – voorzitter
Corine Jeurissen – secretaris
Peter Willemse – penningmeester
Nathalie van Houtum-Desjardins – bestuurslid
Richard Dohmen – bestuurslid
Linda Wolters – bestuurslid
Marc Breugelmans – (Adviseur)

Beloningsbeleid:
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van inkoopbonnen vergoed na vooraf goedkeuring. Reiskosten worden na vooraf goedkeuring vergoed tegen € 0,19 per km of de treinkosten.

Activiteiten Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond:
De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond bestaan uit het werven van donateurs (via een donateursactie) en “Vrienden” (bedrijven die structureel een bijdrage leveren). Tevens schrijft het bestuur fondsen aan die het initiatief incidenteel of structureel kunnen ondersteunen.

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond
Beleidsplan

Jaarverslag
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2018 en 2019

Financiële verantwoording:
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2013-2014

Wie helpen ons? Klik hier voor alle vrienden op een rijtje.