AVG – Privacy staat boven alles

Privacy
Wij vinden privacy erg belangrijk in het Toon Hermans Huis. Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens. Alles wat je met ons bespreekt blijft geheim. Alleen de vrijwilligers die betrokken zijn bij het Toon Hermans Huis zijn op de hoogte van jouw situatie. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. Wij hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Wie zijn wij
Het Toon Hermans Huis Roermond is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten waar noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geboden wordt. Het Toon Hermans Huis is een stichting en is gelegen aan de Willem II Singel 17, 6041 HP in Roermond. De aangeboden zorg richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medisch aspect van de ziekte. In het Toon Hermans Huis Roermond staan opgeleide vrijwilligers (gastheren en gastvrouwen) voor je klaar. Iedereen is welkom. Door persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig programma van activiteiten willen we de gasten van het Toon Hermans Huis Roermond helpen om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. Gasten zijn van harte welkom voor een kop koffie, een lezing, een luisterend oor, een beetje rust of een activiteit.

Verwerking persoonsgegevens
Als gast van het Toon Hermans Huis Roermond ben je belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens en overige privacy gerelateerde Wet- en regelgeving. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren.

Als je je bijvoorbeeld als gast aanmeldt, verwerken wij contactgegevens zoals:

  • Naam, adres en woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
De hierboven aangegeven verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

  • Opname in het gastenregistratiesysteem
  • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat
  • Communicatie met jou
  • Het aanbieden van nieuwsbrieven en activiteiten

Uitwisseling gegevens
Wij maken gebruik van diensten van derden en gebruiken uw gegevens voor communicatie met jou en anonieme rapportages aan subsidieverleners in overeenstemming met het privacy beleid. Als je via de website een financiële transactie verricht en daarbij gebruik maakt van de donatie button worden jouw gegevens verstrekt aan Mollie Payments. Daarnaast heeft elke vrijwilliger van het Toon Hermans Huis een strikte geheimhoudingsplicht voor alle gegevens en/of informatie betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van het Huis, en ook voor alle de (persoons)gegevens van of over haar medewerkers en haar gasten.

Uw toestemming
Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, vragen wij je vooraf schriftelijk om je toestemming te geven via het intake-en toestemmingsformulier.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een beveiligingsbeleid opgesteld en bewaren jouw gegevens in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan. 

Informatie/nieuwsbrief
Via de website van het Toon Hermans Huis Roermond kun je het nieuws lezen. Je kunt ook kiezen voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijft je betrokken bij het Huis. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden.

Rechten
Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jouw hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen, kun je contact opnemen op tel. nummer: 0475- 856 80 of mail: info@toonhermanshuisroermond.nl

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Als je deze verklaring geregeld raadpleegt, blijf je op de hoogte van deze wijzigingen.

Heb je vragen over het privacy beleid van het Toon Hermans Huis kun je met ons contact opnemen.

Cookies
Pagina’s op deze website kunnen gebruik maken van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van uw browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Dit noemt men functionele Cookies. Cookies kunnen geen gegevens van je harde schrijf verwijderen of lezen. Zoals reeds vermeld kun je deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Als je echter cookies weigert, is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en je bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

NB: Bij het samenstellen van dit privacy beleid is uiterste zorg nagestreefd, maar het Toon Hermans Huis sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Aan de informatie die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door het Toon Hermans Huis Roermond worden gewijzigd. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te checken.