Vrienden van Toon

Vrienden@toonhermanshuisroermond.nl

Een ‘Vriend van Toon’ draagt bij aan de continuïteit van het waardevolle werk van het Toon Hermans Huis. Dit kan een onderneming zijn of een particulier. Particuliere ‘Vrienden van Toon’ dragen € 500,- per jaar en kennen geen langjarige verbinding. Ondernemingen verbinden zich voor een periode van drie jaar of langer en steunen ons met een jaarlijkse bijdrage van € 500,- of € 1000,- (afhankelijk  van de grootte van de onderneming).

Vrienden van Toon in alfabetische volgorde. Daarnaast stellen deze vrienden zich voor, lees meer over hun motivatie om Vrienden van Toon te worden.

 


Wij stellen ons voor…

Wij stellen ons voor…

roermondgroep@heemels.com

 


Wij stellen ons voor…

Wij stellen ons voor…
Wij stellen ons voor…
Vrienden van Toon die ons voorgaande jaren hebben gesponsord zie je hier…

Kijk verder naar onze Partners, Fondsen en instanties,  en overige ondersteuners.