Steun ons

Financieel is het Toon Hermans Huis Roermond grotendeels afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Je kunt het Toon Hermans Huis Roermond steunen door je gift over te maken naar de Rabobank: NL 96 RABO 0136761828 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Roermond, o.v.v. ‘gift’.
Mocht je graag vaste donateur willen worden, informeer dan naar de mogelijkheden bij Ger Spee, directeur van THHR via 0475-856 801 of info@toonhermanshuisroermond.nl.

Doneer via de website