Vrijwilliger worden

Aanmelden als vrijwilliger Toon Hermans Huis Roermond

Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloop-en ontmoetingsplaats voor mensen die in hun leven geraakt worden door kanker. Het aanbod is gericht op het bieden van persoonlijke aandacht, een luisterend oor, lotgenotencontact, afleiding, ontspanning en informatie. De activiteiten worden ingezet als middel om de zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. Het Toon Hermans Huis draagt op deze positieve manier bij aan het verbeteren van het welbevinden, en de kwaliteit van leven voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

Wil jij een bijdrage leveren als aanbieder/begeleider van activiteiten, lees dan verder!

Het Toon Hermans Huis blijft investeren in de ontwikkeling van een gevarieerd en kwalitatief aanbod aan activiteiten. In verband met de uitbreiding van het activiteitenaanbod zoeken wij aanbieders die vanuit passie een zinvolle activiteit kunnen begeleiden. Het gaat o.a. om de begeleiding van de volgende activiteiten:

  • Creatieve workshops: werken met speksteen, klei, sieraden maken, enz.
  • Twee keer in de maand cursus creatieve fotografie
  • Handvaardigheid (werken met diverse materialen en technieken)
  • Maandelijkse fietsclub
  • Twee keer per maand samen zingen, liefst op vrijdagochtend
  • Handwerken een keer in de twee weken
  • Heb je zelf ideeën, breng deze dan zeker bij ons onder de aandacht!

vrijwilliger2Wij bieden je zinvol vrijwilligerswerk in een fijn team van betrokken collega’s waar je ruimte krijgt om je talenten te ontplooien. Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract, een WA- en ongevallenverzekering en een onkostenvergoeding. Naast motivatie en betrokkenheid zijn samenwerken, enthousiasme, empathie, dienstbaarheid en gastvrijheid sleutelwoorden.

Heb jij nog wat tijd over en wil jij je graag inzetten voor de samenleving van Roermond en omstreken? Neem dan contact op met de directie voor meer informatie (directie@toonhermanshuisroermond.nl).

gedragscode en omgangsregels THHR definitief 29-06-2016


OPENSTAANDE VACATURES:


Gastvrouw of gastheer

De profielschets voor gastvrouwen en -heren kun je hier downloaden:
Functiebeschrijving gastvrouw /-heer

Met de kandidaten wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd. Kandidaten die worden aangenomen, moeten er rekening mee moeten houden dat ze – afhankelijk van hun functie binnen de organisatie – een door IPSO (organisatie van inloophuizen in Nederland) verzorgde basistraining dienen te volgen. Deelname aan deze training is verplicht voor gastvrouwen en -heren. Daarnaast zal er voor elke vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, via het Ministerie van Veiligheid en Justitie) worden aangevraagd. (zie ook training)

Voor alle functies geldt dat het om vrijwilligerswerk gaat. Je krijgt er veel waardering en voldoening voor terug, evenals een reiskostenvergoeding, gratis training, opleiding en uitjes. Naast motivatie en betrokkenheid zijn samenwerken, enthousiasme, empathie (goed kunnen luisteren), dienstbaarheid en gastvrijheid sleutelwoorden. We zoeken bij voorkeur gastvrouwen en heren die beschikbaar zijn op de maandagmiddag en vrijdagochtend.


ALGEMEEN:
Als je geinteresseerd bent in een van onze functie(s) kun je een mail sturen naar: directie@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch contact opnemen met het huis (0475-856 801) en vragen naar Ger Spee.