ANBI en bestuur

Het Toon Hermans Huis Roermond is door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:
Stichting Toon Hermans Huis Roermond
RSIN 853349800 (Fiscaal nummer)
Bank: NL 96 RABO 0136761828 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Roermond

Adres:
Willem II Singel 17, 6041 HP Roermond
info@toonhermanshuisroermond.nl

Doel stichting:
De vraag van mensen met kanker en hun naasten naar ondersteuning bij het herstel van hun kwaliteit van leven groeit. Wij bieden ze een ontmoetingsplaats en wegwijzer in een gastvrij, open huis. Het Toon Hermans Huis Roermond wil actief aansluiting vinden bij partners in de netwerkzorg voor haar doelgroep. Zij streeft daarbij naar een structurele financiering, sterke organisatie, betrokken vrijwilligers en gemeenschap, en continuïteit.

Bestuur:
Marc Breugelmans – voorzitter
Twan Huyskens – secretaris
Marien den Boer – penningmeester
Frank Dohmen – bestuurslid
Martin Bergmans – bestuurslid
Harry Tromp – bestuurslid
Johan Lalieu – bestuurslid

Directeur:
Ger Spee (1-9-2022)

Coördinatoren:
Frans van Elven – facilitair en huisvesting
Bert Bons – vrijwilligers

Kosten en vergoedingen:
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen in basis geen vergoedingen. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van inkoopbonnen vergoed na vooraf goedkeuring. Het bestuur heeft een directeur aangesteld op parttime basis voor de coördinatie van de activiteiten van het Huis.

Toon Hermans Huis Roermond:
Het Toon Hermans Huis Roermond is sinds april 2015 geopend. Op 29 mei 2015 vond de officiele opening plaats door Burgemeester Rianne Donders-De Leest en Mart Martens, oprichter van het eerst Toon Hermans Huis in Sittard. Het Toon Hermans Huis Roermond stelt elke vijf jaar een beleidsplan op (download het Beleidsplan 2020-2025) of lees al onze publicaties zoals financiële verantwoording en jaarverslag.