Vrienden van Toon

Vrienden@toonhermanshuisroermond.nl

Een Vriend van Toon ondersteunt het Toon Hermans Huis Roermond door gedurende drie jaar of meer een bedrag van minimaal €1.000,- over te maken naar de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond.

Vrienden van Toon in alfabetische volgorde
Daarnaast stellen deze vrienden zich voor, lees meer over hun motivatie om Vrienden van Toon te worden.

 


Wij stellen ons voor…

roermondgroep@heemels.com


Wij stellen ons voor…

Wij stellen ons voor…

Wij stellen ons voor…
Vrienden van Toon die ons voorgaande jaren hebben gesponsord zie je hier…

Kijk verder naar onze Partners, Fondsen en instanties,  en overige ondersteuners.