Vrienden van Toon

Vrienden@toonhermanshuisroermond.nl

Een Vriend van Toon ondersteunt het Toon Hermans Huis Roermond door gedurende drie jaar of meer een bedrag van minimaal €1.000,- over te maken naar de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond.

Vrienden van Toon in alfabetische volgorde:

roermondgroep@heemels.com