Vrienden van Toon stellen zich voor: Rijmar BV

In deze Nieuwsbrief stellen we aan u voor: Frans van Rijswick van bedrijf Rijmar Roermond.

Wat voor een soort bedrijf is Rijmar B.V.?
Rijmar B.V. is een Shell Distributeur van brandstoffen. Het verzorgingsgebied is Limburg. Met eigen tankauto’s verzorgt het leveringen van brandstoffen en smeermiddelen aan haar klanten in de industrie, agrarische sector, transport en verhuurbedrijven. Daarnaast exploiteert het een tiental tankstations in Limburg onder de merknamen Shell en ESSO. De stations zijn deels bemand en deels onbemand. Dagelijks werken zo’n 50 medewerkers aan de mobiliteit van onze klanten.

Waarom ondersteunt het bedrijf het Toon Hermans Huis Roermond?
Onze familie is zwaar geraakt door de ziekte kanker. Veel waardering hebben wij voor de mensen die zich belangeloos inzetten om patiën

ten en hun naasten mentaal te ondersteunen.    

Welke woorden zou jij gebruiken om het Toon Hermans Huis Roermond te benoemen?
Warm, zinvol, vertrouwd.

Op welke manier breng je het Toon Hermans Huis Roermond binnen jouw bedrijf onder de aandacht?
Dit gebeurt niet specifiek. Indien wij horen dat bij een persoon kanker is geconstateerd informeren wij de naasten over het bestaan van het Toon Hermans Huis.