Steun ons !

Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook de gasten en bezoekers van ons huis. Voor mensen met kanker en hun naasten zijn het extra moeilijke tijden. In deze wereldwijde crisis vallen veel structuren en zekerheden weg en dat maakt dat mensen angstig, gestrest en bezorgd kunnen zijn over hun gezondheid en toekomst. Soms gaan behandelingen niet door, of worden niet opgestart.

Het aanbod van het Toon Hermans Huis wordt voornamelijk gefinancierd door fondsenwerving en donaties. Een deel daarvan is afhankelijk van evenementen, zoals de Samenloop voor Hoop, die door de coronacrisis stil zijn komen te liggen.

Deze inkomsten zijn van vitaal belang voor het Toon Hermans Huis om door te kunnen gaan! Onze ondersteuning staat door deze crisis onder druk. Daarom vragen we je om ons te helpen met een donatie.

Dan kan met jou steun de psychosociale ondersteuning bij kanker blijven bestaan en kunnen we onze activiteiten blijven voortzetten.  Je kunt je gift overmaken naar de Rabobank: NL 96 RABO 0136761828 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Roermond, o.v.v. ‘gift’.

Bij voorbaat willen we je hartelijk bedanken voor je steun en hopen we je in betere tijden weer te kunnen ontmoeten!