Het Toon Hermans Huis bestaat vijf jaar!

Op 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond werd opgericht. We mogen dus ons eerste lustrum gaan vieren en daar zijn we ontzettend trots op! Afgelopen jaren is door de inzet van het bestuur, directie en de vele vrijwilligers de interne organisatie opgebouwd en is er een stevig fundament gelegd. Dankzij draagvlak in de samenleving en brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt.

Jaarlijks bezoeken ruim tweeduizend mensen ons huis die direct of indirect met kanker worden geconfronteerd. De kracht van het Toon Hermans Huis is het bieden van laagdrempelige psychosociale ondersteuning in de vorm van persoonlijke gesprekken, lotgenotencontacten en een diversiteit van activiteiten voor mensen die dit nodig hebben. In het Toon Hermans huis nemen we de tijd voor mensen en bieden we een luisterend oor met aandacht, warmte en begrip. Veel mensen die het inloophuis bezoeken ervaren dat zij zich energieker voelen, zich beter kunnen ontspannen en zich minder alleen voelen staan in hun ziekteproces. Het Toon Hermans huis helpt mensen om de zorg die kanker met zich beter te doorstaan en draagt op deze manier bij aan een betere kwaliteit van leven.

Natuurlijk hadden we grootse plannen om dit lustrum te gaan vieren. Maar vanwege de corona crisis zullen we echter een pas op de plaats moeten maken en dienen we op gepaste wijze bij het jubileum stil te staan. Als de actualiteit en de omstandigheden het toelaten zullen we tot 1 juni 2021 diverse activiteiten gaan organiseren in het teken van dit eerste lustrum. Ook is het voornemen, om in het voorjaar van 2021 een interessant symposium te houden over het nut en de noodzaak van psychosociale hulpverlening vanuit een inloop-en ontmoetingshuis als het Toon Hermans Huis Roermond. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met instellingen, organisaties en vooraanstaande sprekers. En uiteraard hopen we in het najaar een viering te kunnen organiseren waarin we met elkaar terugkijken en vooruitblikken en samen toosten op vijf jaar Toon Hermans Huis! 

Het Toon Hermans Huis Roermond kent al een rijke historie. In 2012 namen Marc Breugelmans en Peter Willemse het initiatief om een Toon Hermans Huis in Roermond te starten. Zij waren nauw betrokken bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop Roermond 2011. Het saamhorigheidsgevoel van dit KWF-evenement wilden zij vasthouden en niet tot één weekend in de drie jaar beperken. Het idee voor een inloophuis in Roermond was geboren. Dankzij de welwillende medewerking van KWF werd een deel van de opbrengst van de Samenloop voor Hoop 2014 bestemd voor het Toon Hermans Huis. De Rabobank Roermond-Echt e.o. stelde haar pand aan de Willem II Singel 17, een oud herenhuis, beschikbaar.

Onder leiding van Anita Jansen, de eerste directeur, is het Toon Hermans Huis ingericht. Tegelijkertijd werden de eerste vrijwilligers geworven en werden de programma-ideeën uitgewerkt. Officieel gingen op 29 mei 2015 de deuren van het huis open. Mart Martens, oprichter van het eerste Toon Hermans Huis in Sittard en persoonlijk vriend van Toon opende het huis op feestelijke wijze (zie foto). Ook Limburgs gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen en Roermondse wethouder Frans Schreurs waren bij de opening aanwezig.

In 2018 behaalde het Toon Hermans Huis Roermond als eerste inloophuis in Limburg het predicaat ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’. Directeur Leny Houben zette zich in om in de organisatie verder te professionaliseren en het werkplezier en betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten. In de loop der jaren is het aanbod verder uitgebreid en is het huis vijf dagen in de week geopend.

Het is nu aan directeur Lucinda Lodenstein om op de ingeslagen weg met het team vrijwilligers verder te bouwen aan de toekomst van het huis. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen ontstaan om in overeenstemming met de wensen van gasten het aanbod van activiteiten uit te breiden en meer deel uit te gaan maken van ketenzorg door bijv. een samenwerkingsverband aan te gaan met de formele oncologische zorg.

Het Toon Hermans huis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen bestaansrecht zonder de inzet van de vele vrijwilligers die een essentiële bijdrage leveren in de diensten van het huis. De vrijwilligers onderhouden het contact met de gasten, begeleiden de activiteiten en verlenen administratieve, facilitaire en PR ondersteunende diensten. De inzet van vrijwilligers is cruciaal en wordt zeer gewaardeerd. Zij zorgen samen met ons voor de continuïteit van het huis.

De oprichting en bestaan van het huis hadden we daarnaast niet kunnen bereiken zonder de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van het Toon Hermans Huis, donateurs, Midden-Limburgse gemeenten, fondsen, evenementen en serviceclubs. Deze partijen hebben het mogelijk gemaakt dat het huis in vijf jaar is opgebouwd en zich een vaste plek heeft weten te verwerven in de Midden-Limburgse samenleving.

Ik zou graag, ook namens het bestuur, mijn waardering willen uitspreken en alle mensen willen bedanken die zich hebben ingezet voor het Toon Hermans Huis en een rol en bijdrage hebben geleverd aan het huis. Dankzij jullie is er Toon Hermans Huis in Midden-Limburg gerealiseerd waar mensen die met kanker worden geconfronteerd terecht kunnen voor opvang en ondersteuning. Wij verheugen ons om de prettige samenwerking voort te zetten met alle betrokkenen en (zeker in de corona crisis) hard te blijven werken aan de ontwikkeling, voortbestaan en continuïteit van het huis. Daar staan en gaan we voor!

Met hartelijke groet,

Lucinda Lodenstein
Directeur Toon Hermans Huis Roermond