Het Toon Hermans Huis heeft het NOV keurmerk ontvangen!

Het Toon Hermans Huis heeft als eerste vrijwilligersorganisatie in Roermond op dinsdag 8 maart het NOV keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld” uit handen van Actief  Roermond ontvangen. Het NOV keurmerk wordt beoordeeld en afgegeven door het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

En wij zijn uiteraard erg blij met het behalen van de 2 keer op rij van dit keurmerk! Met dit keurmerk laten we zien, dat we waarde hechten aan goed vrijwilligersbeleid- en management. Het NOV keurmerk staat ervoor, dat de werkprocessen- en afspraken om het vrijwilligerswerk goed te laten verlopen, zorgvuldig en helder zijn vastgelegd en dat deze worden uitgedragen in de praktijk. Samen bespreek je wat goed gaat en wat beter kan. Op deze manier laat je als organisatie zien, dat je structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid- en management.

Daarnaast willen wij graag goed zorgen voor onze vrijwilligers. Vrijwilligers worden in het huis zo goed mogelijk gefaciliteerd, begeleid, ondersteunt en gewaardeerd voor het mooie werk wat zij verrichten voor ons huis.  Als je als vrijwilliger ervaart dat je deel uitmaakt van een fijn team, waarin wordt samengewerkt in een veilige en prettige sfeer en waar zaken goed geregeld zijn, wil je dit ook uitdragen naar anderen en je organisatie graag vertegenwoordigen.

Ook voor onze samenwerkingspartners, particulieren en ondernemingen die ons financieel steunen is het goed te weten, dat zij een bijdrage leveren aan een professionele en kwalitatief goede organisatie.

Daarom zijn we tevreden met dit resultaat en mogen we trots zijn op het behalen van dit keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld!”