Bijdrage Roermond City Swim aan onze renovatie

 

Op zaterdag 3 september 2022 heeft een zeer geslaagde editie van de Roermond City Swim
plaats gevonden. Het Toon Hermans Huis Roermond was dit jaar een van de goede doelen.
De organisatie kan terug kijken op een sfeervolle, sportieve en goed bezochte City Swim.

 

Inmiddels heeft het Toon Hermans Huis Roermond van de organisatie een cheque van € 32.500,- mogen ontvangen. Een geweldige bijdrage, die gebruikt gaat worden voor de verbouwing en renovatie van de zolderverdieping naar een multifunctionele ruimte. Een mooie stap in de verdere ontwikkeling van het huis !
Namens het Toon Hermans Huis Roermond willen wij de organisatie van de Roermond City Swim én allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, op wat voor manier dan ook heel hartelijk danken.