Café Toon Doodgewoon, praten over palliatieve zorg

Je krijgt te horen dat je ongeneeslijk ziek bent en dat je binnen afzienbare tijd komt te overlijden. Je leven en dat van familieleden staat plotseling op zijn kop. Je vraagt zich af:
Hoe moet het nu verder?
Met wat voor problemen krijg ik te maken?
Zal ik veel pijn gaan lijden?
Kunnen mijn partner en kinderen de zorg voor mij wel op zich nemen?
Je hoort over palliatieve zorg en vraagt je af wat houdt dat in.

Om op deze vragen antwoord te krijgen en om met lotgenoten in contact te komen organiseert het Toon Hermans Huis Roermond voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden het Café “Toon Doodgewoon”. De bijeenkomsten zijn specifiek georganiseerd voor iedereen die zich wil informeren over onderwerpen rond het levenseinde. Het café is een laagdrempelige manier om met lotgenoten en (zorg)professionals in contact te komen. Het geeft gelegenheid tot vragen stellen en ervaringen te delen. Bezoek aan het Café is gratis.

Locatie: Toon Hermans Huis Roermond
Gastheer: Nog te bepalen
Duur: 2 uur
Frequentie: Normaliter 4 x per jaar
data: zie agenda
Kosten: Geen
Aanmelden en info: Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch 0475 856 801.