Lotgenotenbijeenkomst nabestaanden

Weer grip krijgen op je leven

Het Toon Hermans Huis Roermond wil mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een dierbare de gelegenheid bieden om hun ervaringen met elkaar te delen. We organiseren regelmatig lotgenoten-bijeenkomsten, waar binnen de beslotenheid van deze groep, op een vertrouwelijke manier ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomsten zal stilgestaan worden bij thema’s die voor nabestaanden actueel zijn; het verwerkingsproces en alle emoties die hiermee samenhangen; steun uit de omgeving en onbegrip; weer grip op je leven krijgen enz.  We vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen. Indien gewenst zullen we vervolgens met elkaar nader ingaan op de ervaringen, op een positieve en respectvolle manier, en daarbij proberen elkaar te ondersteunen.

De bijeenkomst wordt begeleid door Annelies Snijkers die veel ervaring met rouw- en verliesbegeleiding heeft en een gastvrouw van het Toon Hermans Huis Roermond.

Locatie: Toon Hermans Huis Roermond
Begeleiding: Annelies Snijkers
Gastvrouw/-heer: Filia Laugs
Duur: 1,5 uur
Tijdstip: 15.00-16.30 uur
Data: Elke 3de dinsdag van de maand. Bekijk de actuele data in agenda
Kosten: € 5,- per bijeenkomst, de eerste keer is gratis
Aanmelden en info: Per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch via 0475 856 801