Lotgenotencontactgroep “Samen-Zijn” o.l.v. Annelies Snijkers

Kijken naar wat “was” en “wat is”.

Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun en begrip voor de situatie waarin men zich bevindt maar men stuit in het eigen steunsysteem vaak op onbegrip. Doordat lotgenoten vaak in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij begrip bij elkaar vinden.

Het doel van een lotgenotencontactgroep is om vooral op een positieve manier met elkaar kennis en ervaringen te delen. De situatie waarin de deelnemers zich bevinden kan niet worden veranderd, maar wel de manier waarop deze wordt beleefd en hoe er mee wordt omgegaan.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt iedereen voldoende tijd om zijn of haar inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden. Alle bijeenkomsten worden geleid door Annelies Snijkers (klinisch psycholoog en veel ervaring met rouw- en verliesbegeleiding) en een gastvrouw van het Toon Hermans Huis.

Locatie: Toon Hermans Huis Roermond
Docent en begeleiding: Annelies Snijkers
Gastvrouw/-heer: Juliette van Straeten, Helma Mulder
Frequentie: Elke 2de en 4de dinsdag van de maand (zie agenda)
 Tijdstip: 13.30 uur – 15.00 uur
Aantal deelnemers: nieuwe deelnemers zijn van harte welkom
Kosten: € 5,- per bijeenkomst, de eerste keer is gratis
Aanmelden: Per mail via info@ toon hermans huis roermond.nl of telefonisch via 0475 856 801, bij Margaret Beerens