Vrienden van Toon stellen zich voor: Rabobank Roermond-Echt

Rabobank Roermond-Echt, vertegenwoordigd door Jos Claessen
De Rabobank was vanaf het begin betrokken bij het Toon Hermans Huis in Roermond. Op welke wijze hebben jullie een steuntje in de rug gegeven?
Bij start van het Toon Hermans Huis hebben we één van onze panden ter beschikking gesteld ten behoeve van het Toon Hermans Huis. Ook bij de aanschaf van het pand door de stichting, een aantal jaren later, hebben we ondersteuning verleend. Medewerkers van onze bank hebben vanuit het Marktteam Roermond destijds meegeholpen het pand gereed te maken voor de ontvangst van de eerste gasten. Ook bij de inrichting hebben we gekeken hoe we met behulp van beschikbaar meubilair konden helpen. 

Waarom ondersteunt het bedrijf het Toon Hermans Huis Roermond?
Iedereen kent binnen zijn familie of kennissenkring iemand die getroffen wordt met de verschrikkelijke ziekte kanker. Getroffenen en hun familie komen in een rollercoaster terecht en dan is het een grote steun om een rustpunt te vinden, een plek om met lotgenoten ervaringen te delen en elkaar te steunen waar nodig. Dat maakt het Toon Hermans Huis een bijzondere plek. Een ontmoetingsplek met een enorme maatschappelijke betekenis, die voor een belangrijk deel leunt op vrijwilligers. Én vrienden die graag een steentje willen bijdragen. Als Rabobank vinden we het belangrijk om niet alleen een financiële dienstverlener te zijn, maar ook op maatschappelijk gebied een rol te spelen. We vinden het dan ook een grote eer ons vriend te mogen noemen van het Toon Hermans Huis. 

Welke woorden zou jij gebruiken om het Toon Hermans Huis Roermond te benoemen?
Oase van steun.

Op welke manier breng je het Toon Hermans Huis Roermond binnen jouw bedrijf onder de aandacht?
Omdat wij al bij de start van het Toon Hermans betrokken waren, heeft dit Huis een bijzonder plekje gekregen voor vele collega’s. We zien dit onder andere door de actieve betrokkenheid bij de vele sponsoractiviteiten waar een deel van de opbrengst naar het Toon Hermans Huis gaat, denk bijvoorbeeld aan de City Swim Roermond. Bij dit laatste hebben medewerkers als vrijwilliger gewerkt en tevens hebben 5 collega’s meegezwommen. Zij hebben actief binnen de bank geld ingezameld voor dit mooie goede doel.