Stichting Vrienden van Toon

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond is door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op haar website een aantal gegevens publiceren. Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond is in de loop van 2014 opgericht en kan derhalve maar beperkt gegevens publiceren.

Naam:
Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond
RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 853349800
NL 53 RABO 0136763669 tnv Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Adres
:
Willem II Singel 17, 6041 HP Roermond 
info@toonhermanshuisroermond.nl

Doel stichting:
Het verwerven van fondsen voor de realisatie en exploitatie van het Toon Hermans Huis Roermond.

Bestuur (vanaf 15 mei 2016):
Paul Jansen – voorzitter
Susanne Kessels – secretaris
Marie-Rose Vandenbergh – penningmeester
Nathalie van Houtum – Desjardins
Marc Breugelmans – (Adviseur)

Kosten en vergoedingen:
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen in basis geen vergoedingen. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van inkoopbonnen vergoed na vooraf goedkeuring. Reiskosten worden na vooraf goedkeuring vergoed tegen € 0,19 per km of de treinkosten.

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond:
Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond bevindt zich in de opstartfase. Derhalve zijn het exacte programma en de fondsenwervende activiteiten nog niet geheel bekend. Het bestuur richt zich momenteel op het werven van donateurs (via een donateursactie) en ambassadeurs (bedrijven die structuur een bijdrage leveren). Tevens schrijft het bestuur fondsen aan die het initiatief incidenteel of structureel kunnen ondersteunen. De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond maken op dit moment nog onderdeel uit van het projectplan dat in de loop van 2014 is opgesteld.

Financiële verantwoording:
– Download 2015: Financiële verantwoording VTHHR 2015
– Download de verslaglegging van het eerste boekjaar: Financiële verantwoording VTHHR 2013-2014.

Klik hier voor alle vrienden op een rijtje.