Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet

Dit jaar doet het Toon Hermans Huis Roermond mee aan het Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseert een campagnejaar met het motto Mensen maken Nederland, om meer en nieuwe mensen uit te nodigen zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving.

In het Toon Hermans Huis werken betrokken en enthousiaste vrijwilligers die een onmisbare bijdrage leveren als administratieve of facilitaire kracht, medewerker PR & communicatie, als aanbieders (vrijwillige beroepskrachten) of als gastvrouw- en heer. De vrijwilligers in het Toon Hermans Huis zijn de dragende kracht van ons huis. Samen zorgen we voor de continuïteit, de ontwikkeling en voortbestaan van onze organisatie.

De vrijwilligers die werkzaam zijn hebben dikwijls een bewuste keuze gemaakt om in het huis te gaan werken en hebben vaak ervaringen opgedaan met kanker in zijn of haar omgeving. Vrijwilligers zijn niet altijd betrokken vanuit een professie of beroep, maar wel vanuit menselijke betrokkenheid en oprechte interesse in de ander. Uitgangspunten zijn altijd persoonlijke aandacht, gastvrijheid en warmte. Daardoor  kunnen zij zich goed verplaatsen in de situatie waarin gasten zich bevinden. Daarnaast heerst op kanker geen taboe, er wordt gemakkelijk over gepraat en mensen vinden bij elkaar steun, begrip en herkenning.

Het Toon Hermans Huis is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht een migratie achtergrond, geslacht, leeftijd (vanaf 18 jr.), lichamelijke beperkingen, levensovertuiging en/of politieke overtuiging, nodigen wij van harte uit om te solliciteren. Wil je graag deel uitmaken van ons team?

Kijk dan hier voor meer informatie. Je bent van harte welkom!

Wij zijn pas 5 jaar bezig en hebben ook meteen een aantal jubilarissen.  Lees hier wie dit zijn en wat zij voor het Huis doen. jubilarissen THHR.