Vrienden van Toon stellen zich voor: VeTraNed Paraat

Wat voor een soort bedrijf is VeTraNed Paraat?
VeTraNed Paraat is een modern veiligheidsbedrijf met ongeveer 40 medewerkers waarvan een aantal op ZZP- basis. Wij bieden, met als slogan een loket voor veiligheid, een integrale oplossing op het gebied van veiligheid. Dit start bij de inventarisatie en vertaalt zich in oplossingen op het gebied van brandveiligheid zoals brandblussers, brandmeldinstallaties en noodverlichting tot en met een compleet pakket aan opleidingen. Zeker de opleidingen zijn de laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid met o.a. crisismanagement, de-escalerend handelen en logistieke opleidingen.

Met deze positionering zijn wij onderscheidend ten opzichte van collega bedrijven die slechts een gedeelte van deze diensten aanbieden. Wij doen dit vanuit ons uiterst geavanceerde trainingscenter in Herten waar wij door middel van simulatietechnieken talloze scenario’s levensecht nabootsen.

Waarom ondersteunt het bedrijf het Toon Hermans Huis Roermond?
Ook in onze omgeving hebben wij te maken met deze vreselijke ziekte. Het Toon Hermans Huis ondersteunen is voor ons een logische keuze omdat hier in deze regio aan mensen een plek wordt geboden om tot rust te komen of juist in verbinding te komen met anderen. De bezoeker staat volledig centraal en mag volledig op eigen wijze invulling geven. Wij hebben enorm veel respect voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Welke woorden zou jij gebruiken om het Toon Hermans Huis Roermond te benoemen?
Woorden die bij ons opkomen zijn:
-huiselijk, er heerst een huislijke sfeer;
-ongedwongen, ieder mag zijn/haar eigen keuzes maken;
-verbinding, een belangrijke schakel om met anderen in gesprek te komen die in een soortgelijke situatie verkeren;
-ontspanning, via talrijke activiteiten die worden ontplooid wordt de noodzakelijke ontspanning geboden.

Op welke manier breng je het Toon Hermans Huis Roermond binnen jouw bedrijf onder de aandacht?
Het Toon Hermans Huis heeft inmiddels zoveel bekendheid en goodwill binnen deze omgeving dat onze bijdrage hieraan erg positief is ontvangen.  Voor bezoekers/cursisten liggen altijd folders klaar in ons restaurant. Zo proberen wij ook een bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van het Toon Hermans Huis.

Zijn de medewerkers van jouw bedrijf betrokken bij jouw Vriendschap met het Toon Hermans Huis Roermond? En zo ja, op welke manier zijn zij betrokken?
Vanwege de werkzaamheden komen onze medewerkers ook in aanraking met het Toon Hermans Huis. Ze zijn trots om te zien op welke wijze een donatie zo concreet wordt omgezet in iets tastbaars

Terug naar het overzicht van alle Vrienden van Toon.
Meer info over de Stichting Vrienden van Toon.